Nord-Fron kommune

Småjobben

Småjobben

Småjobben i Nord Fron - ei hjelpande hand til deg når du treng det!

Er det arbeid du treng hjelp til? Snørydding, plenklypping, luking bortkjøring av avfall, innkjøp, småreparasjonar av ymse slag eller liknande!

Eldrerådet og Råd for menneskje med nedsatt funksjonsevne i Nord Fron har gått saman om organisering av småjobb i kommunen.


Oppdrag du ønskjer hjelp til kan meldast på: 

TLF: 90 83 78 60.

Telefontid: Måndag, tysdag og onsdag kl.10.00 - 12.00.

SMÅJOBBEN vil knyte til seg personar som ønskjer å utføre ymse arbeid for eldre og uføre rundt omkring i kommunen. 

Prisen pr. time er sett til kr.125.-og skal betalast direkte til den som utfører oppdraget.

Retningslinjer

Eldrerådet og Råd for menneskje med nedsatt funksjonsevne har vedteke slike retningslinjer for SMÅJOBBEN i Nord Fron:

  • SMÅJOBBEN er først og fremst eit tilbod til eldre og uføre som treng ulike former for hjelp. 
  • Timepris kr.125,-, betales direkte til den som utfører arbeidet, tida blir rekna frå den som utfører arbeidet reiser få heime. 
  • Oppdraget skal ikkje ta meir enn tre timar pr. gong. 
  • Vi skal ikkje gå handverkarar, eller andre, i næringa. 
  •  Den som utfører arbeidet, og den som får hjelp skal signere på arbeids- og betalingsskjema. Skjemaet skal leverast på Frivilligsentralen kvar månad. 
  • Alle som deltek i dette arbeidet, må vera med å gje tiltaket eit godt omdøme. 
  • Er det sagt ja til eit oppdrag, skal det gjennomførast.