Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er eit tilbud til ungdom mellom 13-20 år som oppheld seg i kommunen. På helsestasjonen møter du helsesjukepleiar (tlf.61216320) og lege som du kan snakke med om emne som opptek deg.

Vi kan hjelpe med resept på prevensjon, graviditetstestar, klamydiatestar og underlivsundersøkingar. Vi sender deg vidare til fastlege eller spesialist når det er behov for det.

Du kan også komme til oss for å snakke om ulike ting, som til dømes:

Spørsmål om kroppen

 • Problem på skolen
 • Konfliktar i familien
 • Er du trist, einsam
 • Parforhold
 • Seksualitet/prevensjonrettleiing
 • Kjønnsidentitet og seksuell identitet
 • Seksuelt overførbare sjukdommar
 • Rus og misbruk
 • Røyking
 • Graviditet
 • Menstruasjon
 • Slanking og matlystavvik
 • Vonde opplevingar, t.d. seksuelt misbruk, vald,
 • Dødsfall/sjukdom i familien 

Alle som jobbar på helsestasjon for ungdom har teieplikt.

Kven kan få tilbodet?

Helsestasjon for ungdom er eit tilbod for ungdom opp til 20 år.

Korleis få tilbodet

Ope kvar onsdag kl. 14.00-17.00.  , lege tilstede frå kl. 14.30 -15.30.  Du treng ikkje bestille time. Helsestasjon for ungdom held fortsatt til i gamle helsestasjonsbygget i Nordre Byre ( ved Legekontoret).

Pris

Tilbodet er gratis.

Helsestasjon for ungdom
Namn Stilling Mobiltelefon
Berit Muriteigen Helsesjukepleiar 907 12 107
Hanne Sletten Lie Kommunepsykolog 911 55 464
Marianne Meldal Helsesjukepleiar 905 78 908
Jorand Lien Helsesjukepleiar 468 94 675
Ann Jorunn Plassen Avdelingsleiar 900 47 869

Opningstider

Onsdager 14.00 - 17.00.  Lege tilstede frå kl. 14.30 -15.30.

Kart