Skolehelsetenesta

Helsesjukepleiar har open dør for alle elevar - kom gjerne innom for ein prat. 

Kva tilbyr vi?

 

Skolehelsetjenesta skal arbeide for god helse blant barn og ungdom gjennom:

  • samtaler, råd og veiledning med/til elevar, foreldre og lærarar
  • helseopplysning
  • helseundersøkingar
  • vaksinasjon

1. trinn: Helseundersøking ved helsesjukepleiar og skolelege i løpet av første skoleår

2. trinn: Vaksine mot difteri, stivkrampe, polio og kikhoste

3. trinn: Helsesamtale med helsesjukepleiar

4. trinn: Undervisning i psykologisk førstehjelp

6. trinn: Pubertetsundervisning og vaksine mot meslingar, kusma og raude hundar. 

7. trinn: HPV vaksine (gjeld både gutar og jenter)

8. trinn: Helsesamtale med helsesjukepleiar

10. trinn: Seksulaundervisning og vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt (dTP-IPV-vaksine)

Alle vaksiner er frivillige.

Utanom det faste programmet er det «åpen dør» og tilbud om individuell oppfølging dersom behov. Dette gjeld alle elevar på alle trinn.

Samtaler med elevar enkeltvis, i grupper eller klassevis kan ha følgande som tema: å ta vare på eigen og andre si fysiske og psykiske helse, eigenverd, sjølvbilde, trivsel, vennskap, sjalusi, mobbing, kropp og pubertet, kost, søvn, hygiene, rusmidlar m.m.

Tverrfagleg samarbeid med andre tenester ved behov.

Kven kan få tilbodet?

Barn og ungdom i aldersgruppa 6-20 år. Både elevar og føresette er velkomne til å ta kontakt med helsesøster.

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.

Skolehelsetenesta

Skolehelsetenesta
Skole Namn Mobiltelefon
Barhaug skole Hanne Bjercke 952 32 126
Sødorp skole Hanne Bjercke 952 32 126
Skåbu oppvekst Berit Muriteigen 907 12 107
Kvam skole Jorand Lien 468 94 675
Vinstra ungdomsskole Jorand Lien 468 94 675
Vinstra vidaregåande skule Marianne Meldal 905 78 908
Kommunepsykolog Hanne Sletten Lie 911 55 464

Adresse

Nedregt.1, 2. etg. Sødorptunet

2640 Vinstra