Kreftsjukepleiarar

Kva tilbyr vi?

Det er to kreftsjukepleiarar i kommunen. Dei jobbar til dagleg i heimesjukepleia, og har i tillegg ansvar for oppfølging av kreftpasientar i kommunen. 

 • Nyoppdaga kreft
 • Pågåande behandling, både kurativ og palliativ
 • Ferdigbehandla pasientar
 • Døende pasientar
 • Pårørande

Dette kan kreftsjukepleiarane tilby:

 • Samtaler (kartleggingssamtaler, fortløpande samtaler, pårørandesamtaler, forberedende samtaler og etterlattsamtale).
 • Ivaretaking og oppfølging av pårørande
 • Rettleiing
 • Behandling og lindring av symptom
 • Praktisk bistand
 • Palliasjon
 • Yte hjelp ved planlagt terminalpleie i hjemmet
 • Undervisning

 

Kven kan få tilbodet?

Både heimebuande pasientar og pasientar inneliggande på sjukeheim eller sjukehus kan benytte seg av dette tilbudet. Alle pasientar som har, eller har hatt, ei kreftdiagnose kan ta kontakt.

 

Korleis få tilbodet?

Kreftsjukepleiarane har kontortid kvar onsdag frå kl 08-15, men kan også nås utanom kontortider på telefon 61216400.

 

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Opningstider

Alle dagar: 08:00 - 15:30

Tlf. 61 21 64 00

Adresse

Sundheimvegen 30, 2640 Vinstra

 

 

Kart