Nord-Fron kommune

Legevakt

Legevakt

Du skal bruke legevakt ved behov for akutt legehjelp utanom opningstida til legekontoret (problem som av medisinske grunnar ikkje kan vente til vanleg kontortid).

Legevakt telefon: 116 117

Via vakttelefonen vil du få beskjed om kva for eit legekontor/legesenter du eventuelt må reise til. 

Ved livstruande sjukdom eller skade, ring 113

Fronskommunane har følgjande legevaktordning:

Legevaktordning Nord-Fron og Sør-Fron kommunar
Dag Tidspunkt Ansvarleg
Kvardagar 08.00 - 15.00 Lokalt legekontor/legesenter
Kvardagar 15.00 - 23.00 Fronsvakta
Helg og helligdagar 08.00 - 23.00 Fronsvakta
Alle dagar - heile året 23.00 - 08.00 Lillehammer interkommunale Legevakt

 

Mottak av vakttelefon legevakt er Lillehammer kommunale legevakt.

Lillehammer interkommunale Legevakt er lokalisert på Sykehuset Innlandet, Anders Sandvigsgate 17, Lillehammer.