Søke tjenester - Tildelingskontoret

Når du har behov for helse- og omsorgstjenester er Tildelingskontoret «en dør inn». Vi tilbyr råd og informasjon om tjenestene kommunen har, og vi behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenster. Vi har taushetsplikt. Vi er helsepersonell med videreutdanning blant annet i helserett. 

Koordinerende enhet er organisert under Tildelingskontoret. Koordinerende enhet skal bidra til å sikre et helhetlig og koordinert tilbud til pasienter og brukere med langvarige behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. 

Dette kan Tildelingskontoret hjelpe deg med

Tilbud og tjenster jeg kan søke om? 

Søknadsskjema 

 

Dette kan Tildelingskontoret hjelpe deg med

råd og veiledning om ulike tjenester og tilbud kommunen har 

å søke om helse- og omsorgstjenester 

å søke om individuell plan og/eller koordinator 

å søke om bistand til å leie kommunal bolig 

å søke om bostøtte  

å klage på vedtak, bistand til å formulere klager 

 
Tjenester jeg kan søke om

Avlastning til barn og unge 

Avlastning til voksne 

Bostøtte 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Dagtilbud for hjemmeboende eldre personer/ personer med demens lidelse 

Dagtilbud for personer over 18 år med utviklingshemming eller andre funksjonsnedsettelser. 

Helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie) 

Helsetjenester i hjemmet – (rus- og psykisk helsetjeneste) 

Hverdagsrehabilitering

Individuell plan 

Koordinator  

Korttidsopphold  

Langtidsopphold sykehjem 

Ledsagerbevis  

Matombringing 

Omsorgsstønad 

Omsorgsbolig 

Parkeringsbevis (HC-kort) 

Praktisk bistand (hjemmehjelp) 

Personlig assistanse 

Støttekontakt 

Tilrettelagte tjenester 

Trygghetsalarm 

Velferdsteknologi 

Søknadsskjema 

Send søknad om helse- og omsorgstjenester

Alle søknader sendes til Tildelingskontoret. 

Kontakt Tildelingskontoret  hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å skrive søknad.    

Hva skjer etter at jeg har søkt? 

Etter at Tildelingskontoret har mottatt søknad vil du bli kontaktet for nødvendig informasjon. Det er ofte behov for å avtale hjemmebesøk slik at vi kan snakke med deg og evt. pårørende for å kartlegge hva du greier og hva du trenger bistand til. 

Det vil deretter bli foretatt en vurdering før det blir fattet vedtak i saken. Du vil da få et brev i posten – et enkeltvedtak som beskriver om du får innvilget eller gitt avslag om tjeneste, omfang og begrunnelse. 
 

Kontakt

Tildelingskontoret
E-post
Telefon 45 37 73 65

Telefontid tirsdag - fredag 12.00 - 14.00

Ring for å avtale tid dersom du ønsker å treffe oss. 

Du bør ikke sende sensitive personopplysninger, som for eksempel helseopplysninger, på e-post. 

Adresse

Nord-Fron kommunehus

Nedregata 50

2640 Vinstra