Digitalt nasjonalt lånekort

Treng du lånekort? No kan du lage deg eit sjølv på nettet!

Nasjonalt lånekort kan brukast til å låne bøker og anna materiale i alle landets bibliotek. I tillegg kan du bruke lånekortet for å få tilgong til bibliotekenes tenester på nett, til dømes å leggje inn reserveringer, låne e-bøker eller bestille bøker i Biblioteksøk.

Klikk her for å lage deg eit lånekort.