Kulturprisen

Nord-Fron kommune sin kulturpris blir delt ut til enkeltpersonar, lag/foreiningar eller institusjonar som har tilknyting til Nord-Fron kommune, og som har gjort ein innsats innafor område som blir omfatta av det utvida kulturomgrepet.

Nominasjon

Alle kan nominere kandidatar til kulturprisen. Frist for å koma med forslag på kandidatar er sett til den 20. august kvart år. Berre kandidatar som er foreslått gjennom siste året blir vurdert. Alle forslag skal vera skriftlege og grunngjeve.
Frist for å koma med forslag blir gjort kjend via lokalpressa, og på kommunen si heimeside.

Her kan du lese retningslinene for Kulturprisen (PDF, 399 kB).

 

Forslag må sendast inn på skjema utarbeidd til formålet. 

Her kan du nominere kandidatar til kulturprisen

Annonsering av vinnar
Det er Formannskapet som tildeler kulturprisen for Nord-Fron kommune. Vinnaren blir annonsert etter at utvalet har hatt sitt møte og informert prisvinnaren.

Utdeling
Kulturprisen for Nord-Fron blir delt ut under Kulturkvelden, som blir arrangert 2. fredag i november kvart år. I tillegg til å heidre vinnaren skal Kulturkvelden syne spekteret av kultur i kommunen gjennom det siste året.

 

Vinnarar av Nord-Fron kommune sin Kulturpris

Vinnarar av Nord-Fron kommune sin Kulturpris
År Mottakarar
2023 Vinstrarevyen
2022 Oddvar Iversen
2021 Bjarne Budsberg
2020 Henry Eggen
2019 Jim Wilhelmsen
2018 Roger Slåstuen
2017 Jorun og Vegard Moshagen
2016 Toril Sperre
2015 Musikkorpsa i Nord-Fron
2014 Patrick Huse
2013 Bjørn Ulekleiv
2012 Steinar Løkken
2011 Knut Sveen
2010 Hans Hysjulien
2009 Fron historielag
2008 Olaf Giverhaug
2007 Vigdis Stangenes
2006 Anne Ragnhild Korsvold Saglien
2005 Harald Madshus
2004 Åge Rusten og Palmer Baukhol
2003 Per Ottesen
2002 Eldar Nilsen
2001 Arvid Ødegaard
2000 Alle lokale underavdelinger av Norske Kvinners Sanitetsforening
1999 Kristian Brenden
1998 Hans Petter Kleiven
1997 Per Gynt Teaterlag
1996 Oskar Lundgren
1995 Håkon Sveen
1994 Øyvind Sund
1993 Judith Næprud
1992 Arne Risdal
1991 Reidar Stangenes
1990 Ola Moen og Thor Aspeslåen
1989 Ola Ødegaarden
1988 Asbjørn Larsen