Bondens nettverk

En del bønder har både familie, arbeidshjelp og et godt nettverk rundt seg som kan bidra i en vanskelig situasjon, men andre har få å støtte seg til når det er vanskelig. Uansett hvor stort eller lite nettverk en bonde har, så kan det være god hjelp at det er et apparat med profesjonelle fagfolk som kan hjelpe bonden i en vanskelig situasjon. 

Hva er Bondens nettverk?

Bondens nettverk er et prosjekt i samarbeid mellom Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor, landbrukskontoret i Nord-Fron kommune og Statsforvalteren i Innlandet og faglagene i landbruket representert ved Primærnæringsutvalget. Prosjektet har mottatt støtte fra Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal. 

Vi har bygget opp en ressursgruppe med fagpersoner med ulik kompetanse.  Eksempler er representanter fra regnskapskontor, fagorganisasjoner, meieri, slakteri, avløserkontor, NAV, psykisk helse og politiet. De som står som kontaktperson i oversikten over vil vurdere det enkelte tilfelle og etablere kontakt med den i nettverket som kan være til hjelp. 

Målet med Bondens nettverk er å gi bonden en tryggere hverdag. Bonden eller pårørende kan ta kontakt med Bondens nettverk for å få hjelp til å løse ulike problem og vanskeligheter. Bondens nettverk kan også ta kontakt med bonden for å undersøke om vedkommende har det bra. Hjelp til å løse eventuelle problem på et tidlig tidspunkt er viktig for å forhindre en større krise. Bondens nettverk kan ta kontakt med bonden der vi kjenner til at det er et problem og tilby hjelp for å prøve å løse problem og avgrense skade.

De som er med i Bondens nettverk har taushetsplikt. 

Bondens nettverk
For deg som bur i Nord-Fron Telefon
Landbrukskontoret v/ Geir Johan Groven 612 16 190
Veterinær v/ Are Krogh 415 11 112
Rus- og psykisk helse 612 16 446