Nord-Fron kommune

Landbruks- og viltforvaltning

Landbruks- og viltforvaltning

Landbrukskontoret i Nord-Fron forvaltar statleg regelverk, m.a. jordlova, konsesjonslova, forpaktingslova og skoglova.

Informasjonshefte frå landbrukskontoret mars 2021 (PDF, 2 MB)

Informasjonshefte frå landbrukskontoret mars 2020 (PDF, 2 MB)

Informasjonshefte for nye bønder i Midt-Gudbransdal  mars 2021

Temaplanar

Temaplan for beitebruk i Nord-Fron 2020 - 2029 (PDF, 10 MB)

Temaplan for skogbruket i Nord-Fron 2020 - 2029 (PDF, 650 kB)

 

Nyttige lenkar

Statsforvalteren i Innlandet (Fylkesmannen): Landbruk og mat

Landbruksdirektoratet

Vedtekter for Landbruksfondet i Nord-Fron kommune (PDF, 22 kB)

Landbruks- og matdepartementet

Adresse

Nord-Fron landbrukskontor

Strandgata 54

2640 Vinstra

Kart