Etablering og utvikling av bedrift

Nord-Fron kommune har eit variert og rikt næringsliv, og det er plass til mange fleire. Kommunen inviterer eksisterande og nye næringar til å ta kontakt.

Kommunen har eigen næringssjef som er kontaktperson for den som treng veiledning eller har næringsmessige spørsmål.

Nord-Fron kommune ønsker å legge til rette for at nye bedrifter skal få etablere seg i kommunen, samt at eksisterande bedrifter skal få utvikle seg. 

 

Varde Investeringslaug skal investere i bærekraftige vekstselskap i Gudbrandsdalen – les mer på https://vardeinvesteringslaug.no/