NAV Midt-Gudbrandsdal

NAV Midt-Gudbrandsdal har lokaler i 2. etasje i kommunehuset til Nord-Fron kommune på Vinstra ( Nedregate 50).

Du kan nå oss på denne måten:

 • Døgnåpent: www.nav.no – info om alt NAV håndterer
  • Logg inn og:
   • Få tilgang til alle selvbetjeningsløsningene
   • Send melding til oss
 • Kl 08.00-15.30 hver dag – på telefon 55 55 33 33
 • Kl 08.00-15.30 hver dag – fysisk møte etter timeavtale
 • Drop-in (uten avtale) – Nedregata 50, Vinstra: onsdag kl. 09.00-12.00

For å gi best mulig oppfølging av dem som trenger det, har vi fortrinnsvis avtalte og forberedte møter, som vi vet gir bedre kvalitet. Kommer du til NAV-kontoret uten avtale (drop-in), vil vi kun gi veiledning i bruk av selvbetjeningsløsninger på nett og telefon. Vi har to PCer tilgjengelige for publikum.

Våre veiledere jobber i alle kommunene i Midt-Gudbrandsdal, og kan avtale møter med brukere, arbeidsgivere og andre samarbeidsparter også utenfor NAV-kontoret. Vi har også mulighet for digitale møter.

Oppgavene til NAV-kontoret:

Noen NAV-tjenester ligger til andre deler av NAV enn i kontoret vårt, blant annet foreldrepenger, kontantstøtte, barnetrygd, grunn- og hjelpestønad og pensjon. Vi har ikke kompetanse på alle disse områdene.

Ansatte ved NAV Midt-Gudbrandsdal arbeider hovedsakelig med oppfølging av brukere mot arbeid. Det kan være oppfølging av sykmeldte, eller av personer som av ulike grunner trenger oppfølging eller støtte for å komme i arbeid eller aktivitet. Vi har god kontakt med arbeidsgivere, og kan bidra med rekruttering og ulike tilpasninger og løsninger som kan være avgjørende for at personer kan stå i jobb og klare seg selv.

Vi arbeider også med kommunale tjenester etter sosialtjenesteloven. Vi hat ansvar for disse kommunale tjenestene:

 • Økonomisk sosialhjelp, herunder aktivitetsplikt for personer opp til 30 år
 • Kvalifiseringsprogrammet
 • Økonomisk råd og veiledning
 • Midlertidig botilbud for bostedsløse

Ønsker du informasjon, svar på spørsmål, eller kontakt med en veileder?

Sjekk først nav.no. Her finner du god informasjon og svar på spørsmål, samt lenker til selvbetjeningsløsningene – da må du logge inn. Dersom du trenger informasjon som du ikke finner på nav.no eller kommunens nettsider, kan du ringe NAV kontaktsenter på 55 55 33 33. Våre kollegaer på kontaktsentrene har mulighet til å slå opp på din sak og svare på spørsmål direkte knyttet til deg. De kan også videreformidle kontakt, slik at veileder på det lokale NAV-kontoret ringer deg opp igjen.

Dersom du har behov for kontakt med en veileder på ditt lokale NAV-kontor, logg deg inn på nav.no, og send en beskjed til NAV. Alternativt ring 55 55 33 33 for å be om en avtale.

Logg deg inn her

Utfyllende informasjon om hvordan du kan komme i kontakt med NAV finner du her

Økonomisk hjelp

Det er mulig å søke om økonomisk sosialhjelp digitalt på nav.no. Dersom du ikke kan søke digitalt, kan søknader med vedlegg sendes pr post til NAV Midt-Gudbrandsdal, eller legges i postkasse merket med NAV i 1. etasje i kommunehuset på Vinstra.


Akutt / nødhjelp:

Ring 55 55 33 33 og oppgi at det er akutt/nødhjelp. Din henvendelse vil bli videreformidlet og NAV Midt-Gudbrandsdal vil kontakte deg.