Nord-Fron kommune

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppe

Det er satt ned ei arbeidsgruppe som skal arbeide med barnehage- og skolestruktur. Gruppa har eit vidt spekter av involverte, som skal sørge for at alle partar og problemstillinger blir med i vurderingsarbeidet. 

Arbeidsgruppe for barnehage- og skolestruktur 2021
Deltakar Rolle
Knut Håvard Meldal Sektorsjef oppvekst
Gyda Skard Flækøy Konsulent
Randi Nordlien Avdelingsleiar stab oppvekst
Kari Bragelien Styrar i Ruste barnehage
Ola Sletten Rektor ved Skåbu oppvekst
Benedicte Lillegård Rektor ved Kvam skole
Ingrid Slettmoen Ingeniør teknisk drift
Ronja Varpestuen Leiar i Nord-Fron ungdomsråd
Ruth Møllerplass Huse Representant frå Nord-Fron ungdomsråd
Brage Praner Renshus Ungdomsrepresentant frå ungdomstrinnet
Sarah J. Grøthe Utdanningsforbundet
Ingeborg Nordli Fagforbundet
Erik Tøftestuen Informasjonsansvarleg

Leiar for arbeidsgruppa er sektorsjef for oppvekst, Knut Håvard Meldal.

Prosjektgruppa vil vere både styringsgruppe og arbeidsgruppe i prosjektet. Representantar for arbeidstakarorganisasjonane og ungdomsrådet vil i mindre grad enn dei andre representantane gjere utgreiingsarbeid mellom møter som blir sett opp i prosjektplanen.

Arbeidsgruppa skal involvere fleire eksterne partar i løpet av prosessen, mellom anna

 • Politiske organ
  • Utval for helse- og oppvekstsakar (HO) 
  • Ungdomsrådet
  • Kommunestyret
 • Foreldre
  • høring og samarbeid med representantar for FAU)
 • Elevar
  • høring og samarbeid elevråd.
 • Tilsette i skole og barnehage
  • arbeidstakarorganisasjonane.