Nord-Fron kommune

Framdriftsplan

Framdriftsplan

Det er laga ein foreløpig tidsplan for arbeidet fram til sommaren 2021.  

Delmål perioda 12.01.21 – 20.04.21

Viktige datoar
Dato Hending Referat
12. januar Oppstartsmøte for arbeidsgruppa
27. januar Orientering i utval for helse- og oppvekstsakar om delegering av arbeidsoppgåver.
15. februar Møte i arbeidsgruppa, med mellom anna orientering om arbeidet frå kvart ansvarsområde. Sjå referat frå møte (PDF, 77 kB)
23. februar Orientering om arbeidet så langt i kommunestyremøte.
10. mars Orientering om status på arbeidet i HO
20. april Oppstart av høringsrunde 1
22. juni Kommunestyremøte, kor forslag til avgrensing på alternative løysingar blir lagt fram
19. oktober Oppstart av høringsrunde 2
14. desember Leiar for arbeidsgruppa legg fram forslag på alternative løysinger for kommunedirektøren.

Datoane er tentative, og kan bli endra undervegs i arbeidet. 

I forbindelse med høyringsrundene vil arbeidsgruppa avskjerme kva det er ønskjeleg med innspel på.