Tilsette

Kontaktlærarar på Barhaug skole

Kontaktlærarar på Barhaug skole
Trinn Kontaktlærar
1. trinn Kristian Lie, Laila Merethe Stormorken
2. trinn Marthe Engum, Andrea Røssummoen, Wenche Kjæstad
3. trinn Cathrine Elserud Nygård
4. trinn Audhild Veslum, Camilla Kvikstadhagen
5. trinn Bente Brustuen Bråten (5a), Anette Grøthe (5b)
6. trinn Andreas Nielsen Nilstad
7. trinn Randi Kvernflaten, Truls Jørgen Rydland

Klikk her for å sjå alle tilsette på Barhaug skole.