Rådsutval

  

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådet er alle foreldra på skolen. FAU er arbeidsutvalget for alle foreldra.

Foreldrerådet er alle foreldra på skolen. Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø.Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.