Skåbu oppvekst

 

 Mot nye høgder!

Skåbu oppvekst ligg i fjellbygda Skåbu i Nord-Fron kommune. Vi har barnehage og barneskule, med aldersblanda klasser for 1. og 2. årssteg, 3. og 4. årssteg og 5. - 7. årssteg.

Saman arbeider vi for å byggje trygge, robuste barn og unge. Vi har fokus på pedagogisk entreprenørskap som læringsstrategi. Der er kreativitet, læring gjennom praktisk arbeid, motivasjon og meistring viktige ingrediensar. Her inngår også bruk av lokalmiljø som ein viktig faktor for å skape relevans i læringssituasjonane, og stoltheit over eige nærmiljø. Vi meiner dette legg til rette for trivsel, framtidstru og livskvalitet for elevar og barnehagebarn.

Vi har gode lokale for elevar og lærarar, med mellom anna eigen symjehall, gymsal, datarom, sløydsal og fint skulekjøken.


I tillegg har vi eit stort uteområde for aking, ski, skøyter, fotball og andre leikar. Og sist men ikkje minst har vi ein eineståande natur rett utanfor skulegrinda! 

Kontaktlærarar på Skåbu oppvekst

Kontaktlærarar på Skåbu oppvekst
Trinn Kontaktlærar
1. trinn Hege Nystuen
2. trinn Hege Nystuen
3. trinn Heidi Maurstad
5. trinn Torger Kvålen
6. trinn Torger Kvålen
7. trinn Torger Kvålen

Sjå alle tilsette på Skåbu oppvekst her!

Kontakt

Skåbu oppvekst - skole
Telefon 61 21 64 80

Rektor
Ola Sletten
Send e-post

Adresse

Skåbu oppvekst
Skåbuvegen 2693
Postboks 40
2643 Skåbu

Kart