Nord-Fron kommune

Skåbu oppvekst

Skåbu oppvekst

 Mot nye høgder!

Skåbu oppvekst ligg i fjellbygda Skåbu i Nord-Fron kommune. Vi har barnehage, barne- og ungdomsskule. Saman arbeider vi for å byggje trygge, robuste barn og unge. Vi har fokus på pedagogisk entreprenørskap som læringsstrategi. Der er kreativitet, læring gjennom praktisk arbeid, motivasjon og meistring viktige ingrediensar. Her inngår også bruk av lokalmiljø som ein viktig faktor for å skape relevans i læringssituasjonane, og stoltheit over eige nærmiljø. Vi meiner dette legg til rette for framtidstru og livskvalitet for elevar og barnehagebarn. Vi har også fokus på internasjonalt samarbeid og har fast utveksling av ungdomsskuleelevar og lærara til ein skule i London, og tek imot andre skuleklasser frå England i tillegg. Elevane er sterkt involverte i dei entreprenørielle internasjonaliseringsprosjekta våre.

Vi har gode lokale for elevar og lærarar, med mellom anna symjehall, gymsal, datarom, sløydsal og nyoppussa skulekjøken.
I tillegg har vi eit stort uteområde for aking, ski, fotball og andre leikar. Og sist men ikkje minst har vi ein eineståande natur rett utanfor skulegrinda! 

Adresse

Skåbu oppvekst
Skåbuvegen 2693
Postboks 40
2643 Skåbu

Kart