Nord-Fron kommune

SFO

SFO

Klikk for stort bilete   

SFO er eit frivillig tilsyns- og omsorgstilbod for alle elevar på 1. - 4. trinn ved alle barneskolane i Nord-Fron kommune. Det er rektor på kvar skole som har ansvar for SFO-ordninga. SFO har fast grunnbemanning og eit opphaldsareal som legg til rette for leik og varierte aktivitetar.

 

Kva for opphald er tilgjengeleg?

Det er mogleg å søkje om:

  • 1 dag pr veke pr månad
  • 2 dagar pr veke pr månad
  • 3 dagar pr veke pr månad
  • 4 dagar pr veke pr månad
  • 5 dagar pr veke pr månad

 

Ved kjøp av plass på SFO betalar ein for opphald både morgon og ettermiddag. Dette gjeld også ved tilfeldig kjøp av opphald, uavhengig av kor mange timar ein brukar.

Søskenmoderasjon 50% for barn nr. 2 og fleire barn.

SFO

Kontakt

SFO i Nord-Fron

Send e-post her


Barhaug skole
61216530

Kvam skole
61216450

Skåbu oppvekst
61216482

Sødorp skole
61216500

Opningstider

Kl 07.00 - 16.30