Nord-Fron kommune

SFO

SFO

   

SFO er eit frivillig tilsyns- og omsorgstilbod for alle elevar på 1. - 4. trinn ved alle barneskolane i Nord-Fron kommune. Det er rektor på kvar skole som har ansvar for SFO-ordninga. SFO har fast grunnbemanning og eit opphaldsareal som legg til rette for leik og varierte aktivitetar.

 

Kva for opphald er tilgjengeleg?

 

Frå august 2021 er det mogleg å søkje om;

  • liten SFO-plass (opphald opp til 2 dagar pr veke pr månad)
  • halv SFO-plass (opphald opp til 3 dagar pr veka pr månad)
  • fulltidsplass (opphald opp til 5 daga pr veke pr månad)
     

Ved kjøp av plass på SFO betalar ein for inntil 2, 3 eller 5 dagars plass. Det er viktig at det i søknaden blir opplyst om kva dagar eleven kjem til å vere på SFO, og om opphaldet gjeld både før og etter skoletid.


Heildags-SFO

På onsdagar er det tilbod om heildags-SFO for 1. og 2. klassingane. Dette tilbodet blir gjeve ved Sødorp skole (inkl. for Kvam) og Barhaug skole (inkl. for Skåbu).

 

For kjøp av tilfeldig opphald; det blir fakturert med ein fast pris per dag (sjå gjeldene prisoversikt).

Søskenmoderasjon: frå og med barn nr. 2 og vidare, blir opphaldet fakturert med 50% av ordinær pris.

 

Kontakt

SFO i Nord-Fron

Send e-post her


Barhaug skole
61216530

Kvam skole
61216450

Skåbu oppvekst
61216482

Sødorp skole
61216500

Opningstider

Kl 07.00 - 16.30