Tømming av septik

I Nord-Fron er det Gudbrandsdal Miljø som har avtale om tømming og transport av septikslam.

Gudbrandsdal Miljø

Gudbrandsdal Miljø
Telefon E-post Opningstid
61296000 post@gmiljo.no 07.00 - 16.00. 24-timers vaktordning.

Kva tilbyr vi?

Nord-Fron kommune har i samarbeid med Sør-Fron og Ringebu inngått ny rammeavtale på tømming av septikslam med Gudbrandsdal Miljø. Her finn du link til Gudbrandsdal Miljø si heimeside.

Arbeidet omfattar tømming av separate slamavskillere (septiktanker), tette tanker og minirenseanlegg.

Ordinær tømming og transport skal foretas innenfor tidsrommet kl. 06.00–23.00 måndag til fredag, høgtidsdagar unntatt. Unntaksvis kan tømming skje på laurdagar innanfor tidsrommet kl. 08.00–18.00. 24-timers vaktordning.

Korleis få tilbodet?

Leverandøren skal sende ut skriftleg varsel  (via tekstmelding og e-post) om tømming til den enkelte abonnent minst ei veke før tømming.

Eksisterande anlegg, tømmast etter same frekvens og same år som tidlegare:

Bustader/gardsbruk/næring:

Slamavskiljarar skal tømmast annankvart år.

Tette tankar skal tømmast minst kvart år.

Hytter og fritidseigedomar:

Slamavskiljarar skal tømmast kvart fjerde år.

Tette tankar skal tømmast minst kvart år.

Kva kostar det?

Ved oppmøte utan å få tømt etter utført varsling blir det fakturert kr. 750,- dette gjeld både bustader/gardsbruk/næring og fritidsbustad.

 

Årsavgift slamtømming - bustader/gardsbruk/næring 2024

Årsavgift slamtømming - bustader/gardsbruk/næring 2024
Bustader/gardsbruk/næring -Type Pris pr tømming - i kr. ekskl. mva. Spesifisert
Anlegg inntil 4 m3 1468 Tømming annakvart år. Faktura 50% kvart år
Anlegg >4 m3 til 7 m3 1886 Tømming annakvart år. Faktura 50% kvart år
Anlegg >7 m3 til 10 m3 2752 Tømming annakvart år. Faktura 50% kvart år
Pris pr. m3 utover 10 m3 324 pr. m3 pr tømming
Minirenseanlegg 341 pr. m3 Prisane gjeld pr. tømming som blir gjennomført i forhold til godkjenning og fakturert med 100% for kvar tømming
Tett tank inntil 6 m3 2217 Prisane gjeld pr. tømming som blir gjennomført og fakturert med 100% for kvar tømming
Tett tank pr. m3 utover 6 m3 341 pr. m3 Prisane gjeld pr tømming som blir gjennomført og fakturert med 100% for kvar tømming.
Ved oppmøte utan å få tømt eller utført varsling blir det fakturert kr. 750

 

 

Årsavgift slamtømming - fritidsbustader 2024

Årsavgift slamtømming - fritidsbustader 2024
Fritidsbustader -type Pris pr. tømming i kr. ekskl. mva. Spesifikasjon
Anlegg inntil 2 m3 1156 Tømming gjennomført fjerdekvart år og fakturert med 25% kvart år
Anlegg 2 m3 - 4 m3 1468 Tømming gjennomført fjerdekvart år og fakturert med 25% kvart år
Anlegg 4 m3 - 7 m3 1888 Tømming gjennomført fjerdekvart år og fakturert med 25% kvart år
Pris pr. m3 utover 7 m3 472,- pr m3 pr tømming
Minirenseanlegg 341,- pr m3 Prisane gjeld pr. tømming som blir gjennomført i forhold til godkjenning og fakturert med 100% for kvar tømming.
Tett tank inntil 6 m3 2217 Prisane gjeld pr. tømming som blir gjennomført og fakturert med 100% for kvar tømming
Tett tank pr m3 utover 6m3 341,- pr m3 Prisane gjeld pr. tømming som blir gjennomført og fakturert med 100% for kvar tømming
Ved oppmøte utan å få tømt eller utført varsling blir det fakturert kr. 750
Alt avløp til tett tankt 184 Årsavgift ved kontroll av mindre avløpsanlegg
Infiltrasjonsanlegg eller tilsv. med inntil 50 PE 317 pr m3 Årsavgift ved kontroll av mindre avløpsanlegg