Start innbyggardialog

Kart med overskriften "Innbyggerdialog" - Klikk for stort bilete

Har du oppdaga feil eller manglar ved ein kommunal veg? Er det eit gatelys som ikkje fungerar, eller er det avvik på vatn og avløp? Då kan du starte ein innbyggardialog. 

Klikk her for å starte innbyggerdialog

Meldinga vil bli lagt ut på kommunen sitt kart for feilmeldingar (namn og kontaktinformasjon til den som har sendt inn meldinga vil ikkje bli lagt ut på internett). Sjå kart over meldingar her.

Ved kritiske situasjonar ring kommunen sin vakttelefon 91 79 23 45.