Nord-Fron kommune

Drikkevasskvalitet

Drikkevasskvalitet

Kommunale vassverk

Vasskvaliteten i dei kommunale vassverka blir kontrollert kvar veke.

Vassprøvene blir tatt ute på leidningsnettet og analysert av akkreditert laboratorium. Dei siste åra har alle analyser tilfredsstilt dei strenge krava i forskrifta.

Nord-Fron kommune har anlegg for vassforsyning i Vinstra, Kvam, Brattliflata og Skåbu.

Her finn du oversikt over våre kommunale vassverk:

Vassverk

 

Drikkevatn frå privat vassforsyning

SYNLAB har eit tilbod for analyse av vassprøver til private og bedrifter. Dette er ein enkel måte å få analysert vasskvaliteten på. 

Prøver kan bestillast via nettportalen SYNLAB; der kan det bestillast embalasje og ønska analysepakke.

Du kan også få utdelt prøvetakingsflasker og rettleiing for prøvetaking på Servicetorget i 1. etg. på kommunehuset Vinstra. Her kan du også levere flasker med vatn som du vil ha anlysert. Her finn du oversikt over datoar i 2021 for innlevering av flasker med vatn som du vil ha analysert (PDF, 173 kB). Dette er måndagar og du må ha levert inn til Servicetorget seinast kl.12.00 desse dagane.