Nord-Fron kommune

Drikkevasskvalitet

Drikkevasskvalitet

Kommunale vassverk

Vasskvaliteten i dei kommunale vassverka blir kontrollert kvar veke.

Vassprøvene blir tatt ute på leidningsnettet og analysert av akkreditert laboratorium. Dei siste åra har alle analyser tilfredsstilt dei strenge krava i forskrifta.

Nord-Fron kommune har anlegg for vassforsyning i Vinstra, Kvam, Brattliflata og Skåbu.

Her finn du oversikt over våre kommunale vassverk:

Vassverk

 

Drikkevatn frå privat vassforsyning

SYNLAB har eit tilbod for analyse av vassprøver til private og bedrifter. Dette er ein enkel måte å få analysert vasskvaliteten på. 

Prøver kan bestillast via nettportalen SYNLAB; der kan det bestillast embalasje og ønska analysepakke.

Du kan også få utdelt prøvetakingsflasker og rettleiing for prøvetaking på Servicetorget i 1. etg. på kommunehuset Vinstra. Her kan du også levere flasker med vatn som du vil ha anlysert. Her finn du oversikt over datoar i 2021 for innlevering av flasker med vatn som du vil ha analysert (PDF, 173 kB). Dette er måndagar og du må ha levert inn til Servicetorget seinast kl.12.00 desse dagane.

Kontakt

Erik Kvernes
Overingeniør
E-post
Mobil 915 88 470