Fyring og brannvern

Fyring i peis og ovn - Klikk for stort bilete

Med lave temperaturer og høye strømpriser er det mange som benytter ovner og peiser til å fyre opp bopelen. Her kommer noen tips fra Midt-Gudbrandsdal Brannvesen om håndtering av aske, og andre ting du bør være obs på inn mot jula. 

Vi oppfordrer til å utvise forsiktighet når asken skal tømmes.

 • Vent minst 12 timer og gjerne lengre etter fyring, før du tar ut asken. Asken kan være varm i flere dager
 • Bruk aldri vanlig støvsuger til rengjøring av ildsted
 • Ha asken i en solid sinkbøtte eller ubrennbar beholder med lokk
 • Pass på at beholdere med oppsamlet aske hensettes i god avstand fra hus og på et stabilt underlag som ikke kan begynne å brenne. Med det menes at man aldri må oppbevare asken på trapp, veranda eller ved veggen til huset, men i sikker avstand fra dette.
 • Bruk gjerne en jernspade til å fjerne asken.

Typiske brannårsaker

Årlig er det branner og branntilløp i over 750 hytter og fritidsboliger i Norge. Bruk av åpen flamme utgjør minst en tredjedel av alle hyttebranner. Dårlige kokeanlegg, feil fyring og mangelfulle skorsteiner og ildsteder topper listen over brannårsaker.

Vedlikehold

Det nytter ikke med røykvarsler og slokkeutstyr hvis dette ikke vedlikeholdes regelmessig. Røykvarslerbatteriet bør byttes minst en gang årlig. Hver gang du tar i bruk hytta, bør røykvarsleren testes med testknappen. Pulverapparat bør vendes opp ned slik at pulveret ikke klumper seg, og man må sjekke at trykkindikatoren peker på det grønne feltet.

Sjekkliste

 • Sjekk røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk.
 • Ha alltid ekstra batterier i reserve.
 • Sørg for rikelig tilgang til slokkeutstyr
 • Gå aldri fra levende lys.
 • Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ.
 • Deponer og kast askeavfall på en forsvarlig måte.
 • Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk.
 • Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig.
 • Bruk godkjente fagfolk til utbedringer som krever dette.

Slik unngår du pipebrann