Hvorfor får jeg plutselig faktura på e-faktura eller på Vipps? Utsending av faktura og purringer er digitalisert

Illlustrasjonsbilde: Teikning av hus og boligblokker

Nord-Fron kommune har gått over til ny løsning for utsending av faktura og purringer.

Kommunen forsøker å sende alle fakturaer og purringer digitalt, gjennom Avtalegiro, som eFaktura, Vippsfaktura, via digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post.

Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.