Informasjonsmøte om fosterhjem

Tar på lue. Foto:Tine PoppeKan du tenke deg å bli fosterhjem, men er usikker på hva det innebærer eller om du er den rette personen for oppgaven?

Hver 14. dag inviterer fosterhjemstjenesten, Bufetat, til digitale informasjonsmøter der du kan stille spørsmål og få svar på det du lurer på. 

Alt du trenger for å delta på møtet er et varmt hjerte og åpent sinn, samt en PC med nettilgang. En rådgiver fra fosterhjemstjenesten og en erfaren fostermor leder møtet og deler av sine erfaringer.

Påmelding og mer informasjon finner du på fosterhjemstjenestens nettsider