Søk på Alkoholavgiftsfondet

Treng du eller din organisasjon midlar til å gjennomføre rusforebyggande arbeid? Då kan du søke på Nord-Fron kommune sitt Alkoholavgiftsfond. 

Inntekter frå sal- og skjenkeavgifter i Nord-Fron går inn på eit alkoholavgiftsfond. Midlar frå fondet kan brukast til å finansiere rusforebyggande arbeid.

Alle kan søke om midlar frå Alkoholavgiftsfondet. 

Søk Alkoholavgiftsfondet her!

Les retningslinene for Alkoholavgiftsfondet her! (PDF, 120 kB)

Det er Formannskapet som behandlar innkomne søknader til bruk av fondet.