Trafikksikkerheitsplan for Nord-Fron kommune

Logo Trafikksikker kommune - Klikk for stort bilete

I kommunestyresak 33/23 ble Trafikksikkerhetsplan for Nord-Fron kommune vedtatt.

Formålet med planen er at det skal bli lagt til rette for tryggest mulig ferdsel i trafikken for både store og små. Nord-Fron kommune ønsker å prioritere trygghet og sikkerhet framfor tilgjengelighet og veitrafikk.

Trafikksikkerhetsplanen skal være et redskap for å planlegge, samordne og gjennomføre arbeidet med trafikksikkerhet i Nord-Fron. Planen inneholder prioriterte forebyggende tiltak for barnehager, skoler og teknisk sektor i tillegg til en tidfastsatt prioriteringsliste for fysiske tiltak.

Her kan du lese Trafikksikkerhetsplan for Nord-Fron kommune 2023 - 2025 (PDF, 383 kB).