Politisk organisering

Det blir endra politisk organisering i Nord-Fron etter kommunestyrevalet i 2019.

Det blir to politiske hovedutval i Nord-Fron kommmune.

Det er hovedutval for helse- og oppvekstsaker (HO), og miljø, landbruk og areal (MLA).

Ettersom representantar til utvala blir vald inn frå kommunestyret kan du lese meir om dei forskjellige utvala her.