Politiske utval og råd

Det nye kommunestyret for Nord-Fron 2019 - 2023 vart konstituert 15. oktober 2019.