Nord-Fron kommune

Politiske utval og råd

Politiske utval og råd

Det nye kommunestyret for Nord-Fron 2019 - 2023 vart konstituert 15. oktober 2019. 

Kommunestyret vel representantar til råd og utval - denne prosessen er ikkje ferdigstilt. 

Dei resterande råd og utval blir forløpende lagt ut her ettersom dei er klare.