Politiske reglement

Reglement for kommunestyre, formannskap og de ulike utvalgene ble vedtatt gjennom egne saker i 2020. Oversikt over de ulike reglementene finner du under.

Delgeringsreglement 

Kommunestyret vedtok nytt delegeringsreglement den 21. juni 2022 i sak 51/22.

Delegeringsreglementet er fastsatt av Nord-Fron kommunestyre i medhold av kommuneloven § 5-14, jf. kommuneloven § 5-3 tredje ledd og § 5-4. Reglementet består av en generell tekstdel og av en lovspesifikk del som inneholder delegering av myndighet etter lover og forskrifter som legger vedtaksmyndighet til kommunene. Både den generelle tekstdelen og den lovspesifikke delen er samlet i og framstilles i dataverktøyet KF Delegering.

 

 

Delegeringsreglement (vedtaksmyndighet) Bruksanvisning Delegeringsreglement (PDF, 850 kB)

Forskrift om rettigheter og plikter for folkevalgte i Nord-Fron kommune (PDF, 314 kB)

Reglement for kommunestyre (PDF, 475 kB)

Reglement for formannskap (PDF, 433 kB)

Reglement for utval for miljø, landbruk og areal (MLA) (PDF, 627 kB)

Reglement for utval for helse og oppvekst (PDF, 452 kB)

Reglement for kontrollutvalet (PDF, 455 kB)

Reglement for Ungdomsrådet  (PDF, 449 kB)

Reglement for administrasjonsutvalet (PDF, 464 kB)

Reglement for TriPart (PDF, 460 kB)

Reglement for klagenemnda i Nord-Fron kommune (PDF, 453 kB)


Reglement for Eldrerådet (PDF, 466 kB)

Reglement for råd for menneske med nedsatt funksjonsevne (PDF, 468 kB)