Nord-Fron kommune

Nord-Fron formannskap

Nord-Fron formannskap

Formannskapet er det øvste organet etter kommmunestyret, og det organ som i det daglege har det politiske hovedansvaret for samordna styring og leiing.
Formannskapet legg fram forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak.
Alle økonomiske saker som skal avgjerast av kommunestyret skal kome som innstilling frå formannskapet. Formannskapet skal ikkje innstille i saker som blir behandla av kontrollutvalet. Ordførar er leiar og varaordførar er nestleiar i formannskapet.

Her kan du lese reglement for formannskapet (PDF, 433 kB), vedtatt i K.sak 47/20.


Nord-Fron formannskap har 7 medlemer med varamedlemer.

Medlemene og varamedlemene blir valde av og blant medlemene i kommunestyret.

Formannskap 2019 - 2023
Navn Parti Medlem
Anne Marie Olstad Arbeiderpartiet Ordførar
Morten Randen Arbeiderpartiet Varaordførar
Heidi Maurstad Arbeiderpartiet Medlem
Terje Sørlie Arbeiderpartiet Medlem
Per Henry Vassdokken Høyre Medlem
Ingebjørg Jenssveen Senterpartiet Medlem
Hans Petter Solberg Senterpartiet Medlem
Ove Andrè Øybrekken Arbeiderpartiet Varamedlem
Kristin Grøthe Arbeiderpartiet Varamedlem
Jan Tore Kamp Arbeiderpartiet Varamedlem
Anne Sletten Arbeiderpartiet Varamedlem
Ragnar Jacobsen Høyre Varamedlem
Karianne Birkelund Arbeiderpartiet Varamedlem
Magnar Bratlien Arbeiderpartiet Varamedlem
Linda Elin Myromslien Senterpartiet Varamedlem
Johan Rusthage Senterpartiet Varamedlem
Øyann E. Brandstad Senterpartiet Varamedlem

Tilbakemelding