Nord-Fron kommune

Kontrollutval

Kontrollutval

Kontrollutvalet har som oppgåve å utføre kontroll og tilsyn med den kommunale forvaltninga på vegner av kommunestyret, og er eit lovfesta, obligatorisk utval.

Kontrollutvalet kan ta opp eitkvart forhold ved den kommunale verksemda, så lenge det kan definerast som kontroll eller tilsyn. I tillegg kjem enkelte konkrete lovfesta oppgåver. Kontrollutvalet skal blant anna sjå til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning, og gjennomføre og følgje opp fovaltningsrevisjonar og selskapskontrollar.

Her kan du lese Reglement for Kontrollutvalget (PDF, 455 kB) (vedtatt  i K.sak 49/20 i møte 10.06.20).

Saklister og protokollar til Kontrollutvalet ligg frå 1. januar 2021 på møteportalen Innsyn;

https://www.nord-fron.kommune.no/innsyn/moteplan/

 

Kontrollutval 2019 - 2023
Medlemer Parti  Varamedlemer Parti
1. Asbjørg Merete Berget Ap 1. Rolf Moen Ap
2. Håkon Hermansson Ap 2. Ann Jeanette Tarud Ap
3. Mathias Kjæstad Sp 1. John Helge Silli (pers) Sp
4. Tormod Dalsheim Frp 1. Kristian Dalsheim (pers) Frp
5. Sofie Kvåle H 1. Lise Veronica Stø (pers) H
Leiar: Mathias Kjæstad Nestleiar: Asbjørg Merete Berget  Ap

 

 

Protokollar Kontrollutvalet 2020

Protokoller Kontrollutvalet 2020
Dato Protokoll
19.02.20 Protokoll møte 19. februar (PDF, 205 kB)
29.04.20 Protokoll møte 29.april (PDF, 118 kB)
10.06.20 Protokoll møte 10.juni (PDF, 500 kB)
30.09.20 Protokoll møte 30. september (PDF, 213 kB)
25.11.20 Protokoll møte 25. november (PDF, 111 kB)

 

Protokollar Kontrollutvalet 2019

Protokollar Kontrollutvalet 2019
Dato Protokoll
20.02.19 Protokoll møte 20. februar (PDF, 216 kB)
29.04.19 Protokoll møte 29. april (PDF, 103 kB)
05.06.19 Protokoll møte 5. juni (PDF, 218 kB)
09.10.19 Protokoll møte 9.oktober (PDF, 226 kB)
04.12.19 Protokoll møte 4.desember (PDF, 217 kB)

 

Sekretariat:

Sekretariatet for kontrollutvalet ( operativ del):

Søstrene Åsjord AS
autorisert regnskapsførerselskap

Edel Åsjord - epost: edel@asjord.no
Mobil: 95845567

www.asjord.no

 

Revisor:

Innlandet Revisjon IKS, tlf 612 89 090, e-post: postmottak@irev.no

Kontaktinfo:

Dersom du har tips om noko som du vil kontrollutvalet skal sjå nærare på, send ein e-post til leiar eller nestleiar, eller kontakt sekretariatet.

 

Lovheimlar/ reglement:

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.9.1992 (Kommuneloven), § 77

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15.6.2004.

Politisk delegeringsreglement, samt reglement for kommunestyret, formannskapet og utvala ( m.a. Kontrollutvalet) (PDF, 657 kB) (PDF, 657 kB)


Kontrollutvalet har vedteke at møta skal vera opne, med heimel i kommunelova § 77, nr 88.
I Nord-Fron kommune består kontrollutvalet av 7 medlemer med varamedlemmer.

 

Tilbakemelding