Nord-Fron kommune

Utval for helse og oppvekst

Utval for helse og oppvekst

Utval for helse og oppvekst har som arbeidsområde dei oppgåvene som kommunen har ansvaret for innafor helse-, pleie- og omsorgstenester, sosiale tenester inkl. barnevern og edruskapsvern. Utvalet har vidare ansvaret for oppvekstområdet ; skole, opplæring og barnehagesaker.

Utvalet er og tillagt koordineringsoppgåve for kommunen sitt flyktningearbeid. 

Her kan du lese reglement for utval for helse og oppvekst (PDF, 452 kB), vedtatt i K.sak 101/20.


Utvalet har 7 medlemer med varamedlemer.

Utval for helse og oppvekst 2019 - 2023
Medlemer Parti Varamedlemer Parti
1.Anne Sletten  Ap Morten Randen Ap
Anne Marie Olstad Ap Liv Tone Holen Ap
3.Ove Andre Øybrekken Ap Per Henry Vassdokken H
4.Bjørn Ulekleiv Ap Monica Brandvold Klevstadlien Ap
5.Ann Kristin Nærby H Tom H. Nyheim Ap
6. Inger Helen Fosstuen Ap
Ap
6.Linda Myromslien Sp 1.Jonny Mathisen Sp
7.Johan Rusthage Sp 2.Anna Aasen Slåen Sp
3.Anja Solberg Sp
Leiar: Anne Sletten Nestleiar: Ove Andre Øybrekken

Tilbakemelding