Innspillskort

Nord-Fron kommune er i ferd med å revidere og utarbeide overordnede strategiplaner: Kommuneplanens samfunnsdel, plan for helse og mestring, boligplan og plan for barn og unge 0-20 år. 

I den forbindelse ønskes innspill fra våre innbyggere rundt hva som er viktig for den enkelte nå og frem i tid.