Nord-Fron kommune

Frivilligsentral

Frivilligsentral

Kva tilbyr vi? 

Nord-Fron Frivilligsentral koordinerar frivillig innsats i kommunen vår. I tillegg er Frivilligsentralen ein møteplass for fleire typar aktivitet. 

Dei frivillige utfører mellom anna tenester som:

 • utkøyring av varm mat frå Sundheim 5 dagar i veka.

 • følgje til lege, tannlege, sjukehus osb. 

 • transport for bebuarar på Sundheim til handling.

 • sykkelturar med rickshawsykkel frå Sundheim.

Det er omlag 80 frivillige knytt til Nord-Fron Frivilligsentral.

Kvar veke foregår det faste aktiviteter på Frivilligsentralen: 

 • Måndagar
  • 11.00 - 14.00 Bridgeklubb
 • Tysdagar
  • 09.00 - 14.00 Steinsliping
  • 11.00 - 14.00 Strikkekafé
 • Annakvar onsdag
  • 11.00 - 14.00 Dugurdstreff
 • Torsdagar
  • 11.00 - 14.00 Torsdagsgruppe

Kven kan få tilbodet?

Frivilligsentralen koordinerer frivilligtenester. Tildeling av kven som kan motta tenester blir gjort av følgjande:

 • Utkøyring av varm mat frå Sundheim - klikk her
 • følgje til lege, tannlege, sjukehus osb - kontakt din behandlar eller heimetenesta.
 • transport til handling gjeld for bebuarar på Sundheim og omsorgsboligar


For å delta på dei faste aktivitetane på Frivilligsentralen trengs det ikkje påmelding (bortsett frå Torsdagsgruppe). Det er berre å møte opp på dei oppsatte tidene. Ta kontakt dersom du har spørsmål. 

Utleige

Det er mogleg å leige både kjeller og hovudetasje på Gammelbanken. Les meir om dette under utleige av kulturbygg. 

Nord-Fron Frivilligsentral ligg i Gamalbanken på Vinstra.

Kontakt

Laila Fjellseth
Koordinator
E-post
Mobil 911 37 625

Adresse

Nord-Fron Frivilligsentral
Nordre Byre 9
2640 Vinstra

Telefon: 61290800

Kart

Tilbakemelding