Inntunet ved VVS

 

Om Inntunet

Konsertsalen ved Vinstra vidaregåande skole blir brukt til konsertar, revy- og teaterframsyningar, foredrag, m.m. 

Prisar

Leigesatsar Inntunet på Vinstra vidaregåande skule utanom skuletid 2024

Leigesatsar Inntunet på Vinstra vidaregåande skule utanom skuletid 2024
Leige av konsertsalen ved VVS 2024 Pris eks. mva. Tidsrom
Leige av salen til kommersielle aktørar kr 2.893 pr. døgn
Leige av salen til lag og organisasjonar kr. 2.056 pr. døgn

Adresse

Gamle Skåbuvegen 10
2640 Vinstra

Kart