Nord-Fron kommune

Kulturbygg og -anlegg

Kulturbygg og -anlegg

Leige- og betalingssatsar

Kommunestyret vedtek kvart år  leige- og betalingssatsar for kommunale bygg og anlegg. Nedanfor finn du prisar for den enkelte bygga og anlegga.

Når kulturbygg-og anlegg er leigd ut til arrangement som går over fleire dagar, kan leigeprisen bli vurdert i kvart enkelt tilfelle. Dette gjeld også når istandsetting/rigging av bygg og anlegg går utover eit døgn. I slike tilfelle vil pris pr. arrangement i dei enkelte anlegga bli lagt til grunn for utrekninga. Dersom bygg og anlegg blir bestilt, men ikkje brukt, vil leigetakar bli fakturert for den faktiske leigeprisen. Dette gjeld også "fri leige".

Leige- og betalingssatsar for kommunale kulturbygg og anlegg

 

Retningsliner for fri leige av kommunale bygg

Kontakt

Booking av kommunale bygg
E-post
Telefon +47 61 21 61 00

Reservér tid i eit av våre bygg her! 
BookUp

Tilbakemelding