Leige av skolebygg i Nord-Fron

Anne Grete Bakkene

  

Nord-Fron kommune leiger ut forskjellige skolebygg. Ta kontakt direkte med skolen det gjeld for meir info.

Prisar

Leigesatsar ved skolane for 2024
Bygg og leigeprisar 2024 Pris Periode
Leige av auditoriet ved VUS kr. 794 pr. gong
Leige av vanlege klasserom for lag og organisasjonar kr. 165 pr. kveld
Leige av gymsal med garderobe for lag og organisasjonar kr. 169 pr. kveld
Leige av svømmehallen i Skåbu for lag og organisasjonar kr. 182 pr. time