Nord-Fron kommune

Undervisningstilbud

Undervisningstilbud

Kulturskolen har eit breidt tilbud, og gir undervisning innan hovedretningane musikk, dans, drama, kunst. Kulturskolen sel tenester til frivillige lag og organisasjonar.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med kulturskolerektor Jorun Moshagen