Ruste barnehage

Ruste barnehage bilde tatt utanfrå med julegate og lys - Klikk for stort bileteRuste barnehage og julegate

    

 

Ruste barnehage vart nyopna hausten 2008, og tre barnehagar vart da samla til ein. Ruste skule var ombygd til barnehage og er godkjend for 98 plassar for barn i alderen 0-5 år.

Barnehagen legg vekt på å gje barna moglegheit til varierte opplevingar i naturen. Barnehagen har fire avdelingar som har namn etter velkjende stader i bygda: Hånåhoppet, Feforkampen, Hågåhaugen (friluftsgruppe), Brakjeberget,  Liaåksla og Kvitberget.  Utanom avdelingane har barnehagen fellesareal som blir brukt etter oppsatt liste. Fellesareal er verkstad/formingsrom og vassrom i kjellaren ( for snekring, forming i leire, måling og anna), bibliotek, puterom og musikkrom i andre etasje og tilgang til gymnastikksalen i Ruste bygdahus delar av vinter halvåret.

Kontaktinfo avdelingane i Ruste barnehage
Avdeling Mobil
Hånåhoppet 90250483
Brakjeberget 90283652
Liaåksla 90272116
Feforkampen 90289173
Hågåhaugen 90045457
Kvitberget 45355346

Leiing i Ruste barnehage

Leiing i Ruste barnehage
Namn Telefon E-post
Styrar Kari Bragelien 61295300 / 41632002 Kari Bragelien
Ass. styrar May-Britt Gladhaug 61295300 / 41622650 May-Britt Gladhaug

Kontakt

Kari Bragelien
Styrer/tjenesteleder
E-post
Telefon 61 29 53 00
Mobil 41 63 20 02

Opningstider

Kl. 07.00 - 16.30 kvar dag

Adresse

Rustvegen 221
2640 Vinstra

Kart