Nord-Fron kommune

Ruste barnehage

Ruste barnehage

    

Ruste barnehage vart nyopna hausten 2008, og tre barnehagar vart da samla til ein. Ruste skule var ombygd til barnehage og er godkjend for 98 plassar for barn i alderen 0-5 år.

Barnehagen legg vekt på å gje barna moglegheit til varierte opplevingar i naturen. Barnehagen har fire avdelingar som har namn etter velkjende stader i bygda: Hånåhoppet, Feforkampen, Hågåhaugen (friluftsgruppe), Brakjeberget og Liaåksla. Utanom avdelingane har barnehagen fellesareal som blir brukt etter oppsatt liste. Fellesareal er verkstad/formingsrom og vassrom i kjellaren ( for snekring, forming i leire, måling og anna), bibliotek, puterom og musikkrom i andre etasje og tilgang til gymnastikksalen i Ruste bygdahus delar av vinter halvåret.

Barnehagen følgjer sentrale føringar når det gjeld pedagogisk leiar, men grunnbemanning ligg noko over sentral norm.

Kontakt

Ruste barnehage

Hovednummer
61 29 53 00
 

Send e-post her

Avd. Liaoksla
61295301

Avd. Brakjeberget
61295302

Avd. Feforkampen
61295303

Avd. Hånåhoppet
61295304

Avd. Hågåhaugen
90045457

 

Opningstider

Kl. 07.00 - 16.30 kvar dag

Adresse

Rustvegen
2640 Vinstra

Kart