Sanitærabonnement - tilkopling vatn- og avløpsnett

Ved alle nye tilkoplingar til det offentlege VA-nettet skal det fyllast ut og sendast inn søknad om sanitærabonnement. Det er kommunen si VA-avdeling som er ansvarleg for tilkoplingar og spørsmål knytta til dette.

Skjema for sanitærabonnement, samt situasjonsplan med stikkledningstrase fyllast ut og sendast til post@nord-fron.kommune.no

Merk at søknad om sanitærabonnement og eventuell byggesak skal sendast separat.

Skjema til bruk for sanitærabonnement

Dette skal fyllast ut og sendast saman med ein situasjonsplan som viser stikkledningen.

Søknad om sanitærabonnement (PDF, 938 kB)

Dette skal fyllast ut for alle typer tilkoplingar til det offentlege nettet, uansett om det er boligar eller fritidsboligar.

Ferdigmeldingsskjema VA

Dette skal nyttast når arbeid med stikkledning er ferdig. Dette skal fyllast ut for alle typer tilkoplingar til det offentlege nettet, uansett om det er boligar eller fritidsboligar.

Ferdigmeldingsskjema VA (pdf) (PDF, 200 kB)  Ferdigmeldingsskjema VA (word) (DOCX, 24 kB)

Kontakt

Erik Andre Kvernes
Avd.leder - Bygg/anlegg
E-post
Mobil 91 58 84 70