Faktura med avregning for vannmålerstand

Avregning av innmeldt vannmålerstand foretas en gang hvert år og avregningen blir fakturert på 1. termin med forfall 20 januar 2023 for de som har månedlige fakturaer og 1. termin med forfall 20 mars for de som har kvartalsvise.

Sjekk om forbruket har gått opp. Dette vises på faktura i varelinjer som «forbruk vatn» og «forbruk kloakk». Forskjellen kan sees i forhold til varelinjer for «-a konto vatn» og «a konto kloakk» for periode 01.01.2022-31.12.2022». Dersom du har innbetalt et lavere a-konto beløp enn det faktiske forbruket ved avlesning så vil du bli fakturert for overforbruket og fakturaen kan derfor bli høyere ved 1. termin.