Nord-Fron kommune

Brøyting og strøing

Brøyting og strøing

Nord-Fron kommune har avtaler med private entreprenørar vedrørande brøyting og strøing av kommunale vegar, fortau og plassar.

Følgende entreprenører har blitt tildelt roder for vinterbrøyting 2020-2022:

Åge Haverstad AS, Audun Søberg, Ole Kristian Morken, Per Sylte AS og Jan Tore Pedersen.

Ved spørsmål om brøyting kan entreprenør på aktuelle vei/rode kontaktes direkte. Ved å gå inn på vedlagte link og velge aktuelt område, vil det komme opp info om hvem som er entreprenør og telefonnummer til denne:

https://arcg.is/1uqXmv

Link for mobilversjon 

Det er utarbeidd kravsspesifikasjon og reglar for brøyting. Her finn du spørsmål og svar knytt til brøyting og strøing, henta frå instruks vintervedlikehald.