Nord-Fron kommune

Brøyting og strøing

Brøyting og strøing

Nord-Fron kommune har avtaler med private entreprenørar vedrørande brøyting og strøing av kommunale vegar, fortau og plassar. Her kan du sjå kven som har brøyting/strøing på kva vegar i kommunen, og i vårt nye brøytekart kan du sjå når det sist vart brøytt. 

Status på vegvedlikehald

I vårt interaktive kart kan du sjå status på vegvedlikehald i ditt område; brøyting, strøing, høvling, salting og feiing. 

Sjå vegstatus her!

Noko som manglar? Start innbyggerdialog her!

Brøyteroder

Følgende entreprenører har blitt tildelt roder for vinterbrøyting 2020-2022:

Åge Haverstad AS, Audun Søberg, Ole Kristian Morken, Per Sylte AS og Jan Tore Pedersen.

Ved spørsmål om brøyting kan entreprenør på aktuelle vei/rode kontaktes direkte. Ved å gå inn på vedlagte link og velge aktuelt område, vil det komme opp info om hvem som er entreprenør og telefonnummer til denne:

Kart over brøyteroder

Det er utarbeidd kravsspesifikasjon og reglar for brøyting. Her finn du spørsmål og svar knytt til brøyting og strøing, henta frå instruks vintervedlikehald.

Tilbakemelding