Nord-Fron kommune

Brøyting og strøing

Brøyting og strøing

Nord-Fron kommune har avtaler med private entreprenørar vedrørande brøyting og strøing av kommunale vegar, fortau og plassar.

Følgende entreprenører har blitt tildelt roder for vinterbrøyting 2020-2022:

Åge Haverstad AS, Audun Søberg, Ole Kristian Morken, Per Sylte AS og Jan Tore Pedersen.

Ved spørsmål om brøyting kan entreprenør på aktuelle vei/rode kontaktes direkte. Ved å gå inn på vedlagte link og velge aktuelt område, vil det komme opp info om hvem som er entreprenør og telefonnummer til denne:

https://arcg.is/1uqXmv

Link for mobilversjon 

Det er utarbeidd kravsspesifikasjon og reglar for brøyting. Her finn du spørsmål og svar knytt til brøyting og strøing, henta frå instruks vintervedlikehald.

Kontakt

Erik Kvernes
Overingeniør
E-post
Mobil 915 88 470