Nord-Fron kommune

Gatelys - feilmelding

Gatelys - feilmelding

Gudbrandsdal Engergi Nett endret fra 01.01.2021 navn til Vevig. De er de som har ansvar for veglys.

Feil på veilys
Vevig har avtaler med eierkommunene (Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Øyer) om vedlikehold av vegbelysningen langs kommunale veger. Avtalene gjelder all vegbelysning i kommunene. Vi kjører 8 vedlikeholdsrunder i løpet av den mørke årstiden. Utenom dette rykker vi ut innen rimelig tid når vi får melding om større områder som er mørke.

Om du ser større område eller vegar som er mørke, send melding til denne e-postadressa:

post@vevig.no