Innbyggerdialog - enkelt å melde frå

Har du oppdaga skada rekkverk eller hol i den kommunale vegen, eller virkar ikkje gatelysa? Opplever du lågt eller for høgt vasstrykk? Då er det fint om du tek i bruk og varslar via Innbyggerdialogen vår.

Du vil få opp kategoriane veg, vatn, avløp og gatelys og vidare alternativ for type feil. Det er mogeleg å legge ved bilde og du må legge inn nøye adresse på staden der du oppdagar/opplever feil.

Innbyggerdialog blir følgd opp av teknisk drift i Nord-Fron kommune og du kan på Innbyggerdialog-kartoversikta følgje med på status i oppfølging av det som er innmeldt.

Meldinga vil bli lagt ut på kommunen sitt kart for feilmeldingar (namn og kontaktinformasjon til den som har sendt inn meldinga vil ikkje bli lagt ut på internett). 

Print screen frå nettside Innbyggerdialog som viser kart med innteikna punkt der det har kome meldingar om feil - Klikk for stort bileteFrå kartoversikta Innbyggerdialog

Ved kritiske situasjonar ring likevel kommunen sin vakttelefon 91 79 23 45.