Barnehage og skole

Sju barnehagar, fire barneskolar, ein ungdomsskole og Vinstra vidaregåande skule - i Nord-Fron er vi opptekne av trygge og gode oppvekstvillkår for dei unge! 

Barnehagar

 

I Nord-Fron har vi sju barnehagar, kor tre av dei er private: 

 

For å søke barnehageplass, søke om redusert betaling eller lese meir om oppstart og overgang, sjå vår side for barnehagane i Nord-Fron..

Skolar 

I Nord-Fron har vi fire grunnskoler, ein ungdomsskole, og ein vidaregåande skole. 

Anne Grete Bakkene

  

 

For å lese meir om skoleskyss, SFO, skolekretsar og skolehelsetenesta, sjå vår side for skoler i Nord-Fron.