Nord-Fron kommune

Barnehage- og skolestruktur

Barnehage- og skolestruktur

 

Kommunestyret i Nord-Fron har bedt administrasjonen koma med forslag til alternativ struktur for skole og barnehage for perioda fram mot 2050.

Forslaget blir arbeidd fram gjennom ei breidt samansatt arbeidsgruppe, og det endelege forslaget skal leggas fram for politikarane i desember 2021. 

På denne sida kan du sjå status og framdrift i arbeidet med ny barnehage- og skolestruktur for Nord-Fron kommune. 

Hva foregår nå?

Befaring

Eksterne konsulenter bistår prosjektgruppa i å vurdere tilstand på eksisterende skolebygg i Nord-Fron. 

Studietur

Deler av prosjektgruppa har vært på befaring til flere skoler i fylket, blant annet på Hammartun skole på Lillehammer. De er en 1 - 10 skole. 

Spørreundersøkelse

Det er viktig at barn og unge blir hørt i arbeidet med skolestruktur. Etter høstferien vil alle elever fra 4. - 10. trinn i grunnskolen gjennomføre en spørreundersøkelse om hva de mener er viktig i fremtidig skolestruktur. 

Det er også avholdt samtaler med barn i barnehage og elever fra 1. - 3. trinn i grunnskolen.