Nord-Fron kommune

Aktuelt

Tilskott etter Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket skal gis til tiltak som går ut over det som kan forventast som ein del av den vanlege jordbruksdrifta. Bruken av tilskottssmidla skal prioriterast i samsvar med kommunale tiltaksstrategiar og årlege aktivitetsbudsjett.

På grunn av situasjonen med koronavirus er det besluttet at Eidsiva Bredbånd ikke gjennomfører oppsøkende salg.

Pga. situasjonen med koronasmitte i Nord-Fron, og oppfordringen om å unngå sosiale sammenkomster, blir innskrivingen av neste års 1. klassinger utsatt. 


 

 Vi har alle et felles ansvar for å hindre spredning av koronasmitten. I denne artikkelen finner du hygieneråd som vil være veldig viktige i å forebygge at sykdommen sprer seg. 

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus.

I YouTube-filmen: https://youtu.be/v1W249tl1vA får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet).

Filmen gir også informasjon som det er viktig at voksne vet.

Flere abonnenter som ble koblet til VA Furusjøen før jul har nå hatt noen uker med vann og avløp på hyttene.

Kommunevåpenet til Nord-Fron kommune

 Nord-Fron kommune fått nytt kommunenummer: 3436. 

Frå 01.01.2020 er fylka Oppland og Hedmark slått saman til Innlandet fylke (fylkesnummer 34) og dette er bakgrunn for nytt kommunenummer.

 

Alle tekniske anlegg er nå satt i drift og de som har fått trykktesta sine ledninger og koblet seg til anlegget har nå vann i krana. Alle de det gjelder har fått SMS med nødvendig informasjon.

Det vil fra 01.01.2020 bli endringer i eiendomsskatten i Nord-Fron kommune.

Kommunane i Oppland, skal ikkje lenger ha ansvaret for gjennomføring av TT-ordninga frå 01.01.2020.