Nord-Fron kommune

Aktuelt

 

Nord-Fron kommunestyret har - i sak 83/21 - vedtatt å gjennomføre ny alminneleg taksering av eigedomar i kommunen.  Dette vil seie at alle eigedomar i kommunen skal takserast  på nytt. 

 

Kan du tenke deg å bli fosterhjem, men er usikker på hva det innebærer eller om du er den rette personen for oppgaven?

 

 

Treng du eller din organisasjon midlar til å gjennomføre rusforebyggande arbeid? Då kan du søke på Nord-Fron kommune sitt Alkoholavgiftsfond. 

 

 

Nord-Fron har gått over til ny løsning for utsending av fakturaer og purringer.
De aller fleste får fakturaer digitalt, men vi har fått spørsmål fra de som fortsatt benytter brevgiro fordi girodel nå mangler.

 

 

Nord-Fron kommune bruker varslingssystemet  Varsling24  for å direkte-varsle innbyggere og bedrifter i et geografisk område om viktige/kritiske hendelser via SMS. Det kan være ved vannavstengning, stengte veger, evakuering eller andre forhold som krever rask informasjon.

 

Det er derfor viktig at ditt mobilnummer er registrert.

 

Mandag 28. oktober starter en landsdekkende arbeidsuke med fokus på egenberedskap. 

 

Tilbakemelding