Nord-Fron kommune

Koronavirus i Nord-Fron

Aktuelt

Med bakgrunn i signaler fra helsemyndighetene ble det 27. mai åpnet opp for besøk på våre helseinstitusjoner. Rutinene under er sendt ut til nærmeste pårørende. 

Vannføringen er økende i Gudbrandsdalslågen.

Her kan du lese NVE sin vårflomanalyse av 5. juni.  

 

Laurdag 6. juni og søndag 7. juni utfører Bane NOR SF vedlikehaldsarbeid på enkelte stader langs Dovrebanen. 

Fredag 29. mai legges de nye smittevernveilederne for barnehage og skole ut fra Regjeringen.  


Forslag til meddommarar til Eidsivating Lagmannsrett, Nord-Gudbrandsdal Tingrett og Nord-Gudbrandsdal Jordskifterett samt skjønnsmedlemmar for perioden 01.01.2021-31.12.2024.

NMK Midt-Gudbrandsdal har søkt om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Søknaden omhandler tillatelse til utslipp av støy mm fra Vinstra Motorsportsarena.

ukjent fotograf

Lag foreiningar og andre som ønskjer å leige desse kulturbygga frå hausten 2020 må søkje om dette innan 20.06.20.

Du finn søknadsskjema her.

Alle i Nord-Fron kan delta i trimkampanja "Sykle til jobben".

Det var mange som deltok på den digital 17. mai-leiken i Nord-Fron i år! Her ser du lista over kven som vant premier, og info om kvar de kan hentas. 

Nord-Fron kyrkjelege fellesråd har no under koronasituasjonen utarbeidd ein lokal smittevernplan for gudstenester, dåp, vigsel og gravferd.