Nord-Fron kommune

Aktuelt

Helsemyndighetene har fra 15. juli opphevet forbudet mot buffetservering og gir råd for trygg servering fra buffet og salatbar.

Nye retningslinjer for besøk på Sundheim Bo- og Treningssenter med effekt fra onsdag 15. juli.

 Arbeidet med VA-Furusjøen nærmer seg slutten og pynting av ledningstraseene er stort sett ferdigstilt med noen få unntak. 

Fra 15. juli utvides Utenriksdepartementet sine unntak for utenlandsreiser til også å gjelde land i EØS og Schengen ( fra 15. juni kom unntak for nordiske land som dokumenterer lavt smittepress). Dette innebærer at tilreisende fra land med lavt smittepress også kan besøke Norge uten karanteplikt.  Økt innreise kan medføre økt smittepress i Norge, særlig i turistkommuner.

Kurs i depresjonsmestring for innbyggere over 18 år i Nord-Fron høsten 2020.  Kurset blir ledet av godkjente kursledere, og går over 10 uker og tilbys på dag og kveldstid.

Utval for miljø, landbruk og areal har i møte den 22.06.2020, sak 103/20, vedteke å leggje detaljreguleringsplan for Vinstra park ut til offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova §12-10.

Utvalet vedtok samtidig at namneforslaget Vinstraparken, som namn på det nye utviklingsområdet, skal leggjast ut til offentleg ettersyn. 

Frist for merknader er 28.08.2020,

Utval for miljø, landbruk og areal har i møte 22.6.2020, sak 90/20 og 93/20, vedteke å leggje ut Temaplan for beitebruk i Nord-Fron kommune 2020-2029 og Temaplan for skogbruket i Nord-Fron kommune 2020-2029 til høyring og offentleg ettersyn.

Utval for miljø, landbruk og areal har i møte den 4.06.2020, sak 71/20, vedteke å leggje forslag til detaljreguleringsplan for Midtstulen hytteområde ut til offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova §12-10.

Frist for merknader er 28.08.2020.

Begynner din husholdning å gå tom for plastsekker til returpast? Snart kan du få kjøpt dette i dagligvarebutikkene. 

 Mellom 15. april og 15. september er det et generelt bålforbud i Norge - dette betyr at det ikke er tillatt å tenne bål, engangsgriller og annen åpen ild i eller i nærheten av skog og utmark.