Nord-Fron kommune

Aktuelt

Nord-Fron kommune oppfordrer innbyggere å passe på at stikkrenner, grøfter, mindre bekkefar, under bruer o.l at de er åpne så det ikke danner seg store kjøvinger.

Utval for miljø, landbruk og areal har i møte 21.01.2021, sak 007/21 vedteke å leggje Detaljreguleringsplan for tiltak i samband med Vik planovergang ut til offentleg ettersyn.   

Frist for merknad er 06.04.2021.

 Søknadsfrist for SFO (skolefritidsordning) for skoleåret 2021/22 er 1. april.

 Torsdag 28. januar kom Regjeringen med justering av tidligere råd. De fraråder ikke lenger reiser til hytte utenfor egen kommune. 

Det er påvist mutert koronavirus i Nordre Follo, med forgreninger til omliggende kommuner. Kriseledelsen i Nord-Fron kommune har i dag deltatt på møte med Statsforvalteren i Innlandet om tematikken, og kom i ettermiddag med presiseringer av lokale følger. 

Tysdag 19. januar 2021 vart det nasjonale smittevernstiltaket mot alkoholskjenking oppheva.

I forbindelse med sikring av Givra vil stenging av Sundheimsvegen bli forlenget til 12. mai. Se oversikt her!

Onsdag 20. januar blir det endringer i retningslinjer for besøk ved Sundheim Bo- og Treningssenter. 

Frå denne veka blir den eine halvparten av Vinstrahallen tatt i bruk til vaksinering mot koronaviruset. Det er strenge krav til val av lokasjon for vaksinering. Her kan du lese meir om kvifor Vinstrahallen er vald som lokasjon, og korleis anna bruk av Vinstrahallen blir løyst i komande periode. 

Frå og med samordna opptak hausten 2020 foregår søknad om barnehageplass i Nord-Fron kommune via Visma Flyt Barnehage sin føresettportal . Dette gjeld enten du søkjer plass i privat eller kommunal barnehage.