Nord-Fron kommune

Aktuelt

I disse dager blir den midlertidige brua over Vinstra elv fjernet. Brua skulle egentlig rives i 2019, derfor har Fylkesmannen nå gitt pålegg om rivning.

Den midlertidige brua ble etablert i 2009 for å kunne frakte grus fra Lomoen og Rustmoen. For å få til dette ble det søkt om tillatelse til å etablere en midlertidig vei med kryssing av Vinstra elv.

Fra mandag 17. august er skoler i Nord-Fron tilbake etter sommerferien. Hverdagen vil fremdeles bære preg av smittvernhensyn. Se hva de forskjellige nivåene betyr for drift av skole.

Etter noen rolige sommeruker ser vi en økning i smittetallene i Norge.
Folkehelseinstituttet gjør det nå lettere å bli testet. Du trenger ikke en henvisning fra legen for å få testet deg dersom du selv har mistanke om at du er smittet. 

 Nord-Fron kommune har fått tildelt ekstraordinære midler til næringsfondet på grunn av Covid-19. Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører med forretningsadresse i kommunen.

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med covid-19-utbrotet.  

Er du gardbrukar, og skal søke tilskot til regionale miljøtiltak for 2020? Her kan du få god hjelp av søknadsrettleiaren!

Krisesentre over hele landet har opplevd mindre pågang under de strenge smitteverntiltakene, men har nå en økning i henvendelser i takt med den gradvise gjenåpningen av samfunnet. Dette gjelder også for Gudbrandsdal Krisesenter på Lillehammer, som understreker at det er trygt å oppsøke hjelp hos de.

Helsemyndighetene har fra 15. juli opphevet forbudet mot buffetservering og gir råd for trygg servering fra buffet og salatbar.

 Arbeidet med VA-Furusjøen nærmer seg slutten og pynting av ledningstraseene er stort sett ferdigstilt med noen få unntak. 

Begynner din husholdning å gå tom for plastsekker til returpast? Snart kan du få kjøpt dette i dagligvarebutikkene.