Nord-Fron kommune

Aktuelt

Frya Renseanlegg har kalka slam på lager som gardbrukarar i Midtdalen kan nytte som gjødsel og jordforbetring.

Regionale miljøtilskudd (RMP) skal bidra til jordbruket sin klima- og miljøinnsats. Statsforvalteren Innlandet gir informasjon om noen miljøtiltak som må planlegges til våronn og vekstsesong. 

Nord-Fron kommunestyret har - i sak 83/21 - vedtatt å gjennomføre ny alminneleg taksering av eigedomar i kommunen.  Dette vil seie at alle eigedomar i kommunen skal takserast  på nytt. 

Det er opna for søknader og søknadsfristen er 1.september.

Frivillige organisasjonar som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke på ordninga. 

Nord-Fron kommune ved Fysioterapitjenesten søker deltakere til et nytt tilbud med treningsgrupper for seniorer. Gruppetreningen er ledet av frivillige instruktører og vil ha fokus på balanse og styrke i beina.

Her kan du lese mer om målgruppe og praktisk info. (PDF, 459 kB)

 Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Er du over 18 år og vil ha sommerjobb hos oss? Da trenger vi deg!

Har eg lov til å sette opp gjerde rundt hytta mi?  
Er det spesielle reglar som gjeld for området der hytta mi ligg?

Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner har signert avtale med HomeNet om fiberutbygging i regionen. Trinn 3 skal nå igangsettes, og ca 800 husstander vil få tilbud om fibertilgang.

 

Kan du tenke deg å bli fosterhjem, men er usikker på hva det innebærer eller om du er den rette personen for oppgaven?

 

Tilbakemelding