Nord-Fron kommune

Aktuelt

 Nå får du kjøpt ruller med plastsekker til plastemballasje i matbutikkene i Midt-Gudbrandsdal.

Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap informerer.

Her får du situasjonsstatus for koronasmitte i Nord-Fron kommune pr. 22. november 2020. 

Siden onsdag har 43 personer i tilknytning til Vinstra mottak fått påvist korona. Det bor 110 personer på mottaket.
«Det er en krevende situasjon. Vi har satt krisestab og følger situasjonen tett, samtidig som vi har jevnlig dialog med UDI og FHI» sier ordfører Rune Støstad.

Fredag var det livesending på Facebook og YouTube med ordfører Rune Støstad og kommuneoverlege Anders Brabrand. De informerte om status for koronasmitte i Nord-Fron, og tok imot spørsmål fra seere via kommentarfeltet. 

Utval for miljø, landbruk og arealsaker vedtok i møte den 29.10.2020, MLA-sak 143/20, å leggje delar av detaljreguleringsplan for Vinstra park ut til nytt offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova §12-10. 

Kommunestyret har i møte 3.11.2020 sak 94/20 (PDF, 749 kB),  godkjent detaljreguleringsplan for Vinstra park. Kommunestyret vedtok samtidig at namnet skal vere Vinstra park.

Formålet med planen er å leggje til rette for utvikling av Vinstra sentrum med bakgrunn i prosjektet Vinstra 2046 og arealdelen av kommuneplan, vedteke 19.06.2020.  Innhaldet i planen går fram av plandokumenta nedanfor.

Kommunestyret har i møte 3.11.2020, sak 97/20 godkjent detaljreguleringsplan for  Midtstulen hytteområde, slik planforslaget var lagt ut til offentleg ettersyn, med nokre mindre endringar i plandokumenta. 

  Mandag kveld ble det registrert to nye smittetilfeller i Nord-Fron. Totalt antall bekrefta tilfeller i kommunen er dermed oppe i ni.  

Søndag 15. november fikk seks personer i Nord-Fron bekreftet koronasmitte. Som  følge av dette er 134 innbyggere testa så langt, og 84 nærkontakter er satt i karantene - fordelt på flere kommuner. Utbruddet får i tillegg konsekvenser for drift av enkelte kommunale tilbud.  

Fra mandag 16. november innføres såkalt “rødt nivå” på både Barhaug skole og Vinstra vidaregåande skule. Men hva innebærer “rødt nivå”?