Nord-Fron kommune

Aktuelt

 Vi informerer om at det er sett i gang arbeid med reguleringsplan for planovergangstiltak ved Vik (Kvam).

For å begrense ytterligere spredningen av koronaviruset innfører kommuneoverlege Anders Brabrand en forskrift som gjelder for Nord-Fron, Sør-Fron, Øyer og Gausdal kommuner.

Pga. situasjonen med koronasmitte i Nord-Fron, og oppfordringen om å unngå sosiale sammenkomster, blir innskrivingen av neste års 1. klassinger utsatt. 


 

 Nord-Fron kommune ber alle innbyggere om å ta ekstra forholdsregler. Kriseledelsen i Nord-Fron kommune har vært samlet til møte i dag, og i samråd med kommuneoverlegen bes alle innbyggere om å være ekstra varsomme. Kommuneoverlege Anders Brabrand oppfordrer til at sosiale sammenkomster ikke blir gjennomført de neste 14 dagene. Dette kan være bursdager, større familieselskap, treninger, konserter eller andre aktiviteter som ikke er nødvendig.

 

 Vi har alle et felles ansvar for å hindre spredning av koronasmitten. I denne artikkelen finner du hygieneråd som vil være veldig viktige i å forebygge at sykdommen sprer seg. 

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus.

I YouTube-filmen: https://youtu.be/v1W249tl1vA får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet).

Filmen gir også informasjon som det er viktig at voksne vet.

Det er nå påvist mange tilfeller med coronasmitte i Norge. Vi ønsker derfor å formidle følgende informasjon.

Det er viktig at alle gjør det de kan for å hindre smittespredning.

Med hjemmel i «Lov om eigedomsskatt til kommunane» er liste over eiendomsskattetakster og utligna eiendomsskatt for skatteåret 2020 i Nord-Fron kommune lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 28. februar til 12. april 2020. 

Liste over eindomsskattetakster og utligna eiendomsskatt for 2020 (PDF, 2 MB) finner du også på Servicetorget i Nord-Fron kommune

 

Bustadhus i Kjeldevegen øvst i Toksefeltet

Snø kan komme inn på private eiendommer som følge av brøyting eller fresing av det kommunale veinettet. Dette er innenfor tålegrensen etter gjengs oppfatning og etter naboloven sine bestemmelser, med mindre brøyting eller fresing foregår på en uforsvarlig og lite hensynsfull måte etter omstendighetene, jf. naboloven § 2.

Ved stort snøfall vil tålegrensen for ulemper etter naboloven kunne utvides.

Landbrukskontoret minner om tilskotsordningar med søknadsfrist 15. mars.